Хидроизолиране на балкони и тераси

Тук имаме два сходни варианта на изпълнение, като съществената разлика произлиза от това, че под терасата се намира обитаемо и съответно отоплявано през зимата помещение. Поради това под настилката от плочки освен хидроизолация, трябва да се предвиди и топлоизолация. Друг е въпросът, че правилното решение е и балконите да бъдат топлоизолирани, нещо, което рядко се прави. От топлотехническа гледна точка всеки балкон е ребро с голяма площ от стоманобетон – материал, който е много добър проводник на топлина. С две думи, балконът представлява „топлинен мост“, през който топлината „изтича“ в околното пространство.

Така че неговото топлоизолиране при възможност не бива да се пренебрегва. В нашия случай обаче е разгледан опростеният вариант – без топлоизолация.
За топлоизолиране на подове подходящият материал са твърдите плочи XPS, които са отличен топлоизолатор и имат значително по-голяма устойчивост на натиск в сравнение със стиропора. Поради затворената си клетъчна структура те не пропускат водни пари и не поглъщат вода. За да има забележим ефект от топлоизолацията, нейната дебелина трябва да бъде поне 6 cm, ако се третира като външна стена, или 15 cm, ако се приеме за покривна топлоизолация. Вторият случай е за предпочитане, защото температурата на въздуха в помещението в близост до тавана е най-висока и следователно топлообменът с околното пространство е по-интензивен.
Пластът от топлоизолационни плочи трябва да бъде механически защитен. За тази цел върху него се прави армирана циментова замазка с дебелина 45 mm.
Друг проблем при балконите и терасите, който трябва добре да се обмисли, за да се намери най-подходящото решение, е оттичането на дъждовната вода. При балконите най-често се дава наклон навън, така че водата да се оттича по цялата дължина. Такъв вариант е показан и на даденото тук схематично изображение. Обръщаме внимание, че челото на балкона е покрито и получава завършен, естетически издържан вид с помощта на специален метален профил, който покрива челото му, а в долния му край има надлъжен ръб, по който водата се оттича, без да подлизва към сградата. Това решение е неизмеримо по-лесно изпълнимо, по-ефикасно и по-красиво от допотопната изчукана мозайка (бочарда). Обръщаме внимание на този проблем, защото челният профил трябва да се избере и достави предварително. Решетестото му рамо потъва в слоя лепило и остава под плочите.
Независимо дали е балкон или тераса над обитаемо помещение, първата задача е върху стоманобетонната плоча да се направи циментова замазка с наклон 2–2,5% към мястото за оттичане на дъждовната вода. Тъй като замазката особено в долния си край става доста тънка, за да се получи добро сцепление между нея и старата бетонна плоча и за да не се отлепи след време, трябва да се използва специалната емулсия Ceresit CC 81 (виж НС 7-8/2009). Тя се добавя към водата за приготовляване на циментовия разтвор и с нейна помощ може да се направят без опасност от напукване или отлепване замазки с дебелина дори до 5 mm.
Единият вариант е целият циментов разтвор за замазката да се подготви с емулсията Ceresit CC 81, която се добавя към водата в съотношение, зависещо от дебелината на пласта. Така подготвеният разтвор е забележимо по-пластичен, отколкото обикновения без тази добавка, по-лесно се полага и подравнява, получава се гладка, лъскава и твърда повърхност. Втората възможност е емулсията да се използва само за приготовляване на рядък циментов разтвор (шприц), който се напръсква с метличка върху повърхността на почистената и обезпрашена стоманобетонна плоча. Така след 24 часа се получава здраво свързан към основата междинен слой със силно грапава повърхност, към която обикновеният циментов разтвор има много добра адхезия.
При балконите хидроизолацията се прави само с помощта на един все още нов, пуснат преди около година на пазара ни, материал – Ceresit CR 90 (виж НС 9-10/2008). Това е иновационен материал с изключително добри хидроизолационни свойства, защото защитата се изгражда основно след проникване на разтвора през капилярите в дълбочина на бетонната плоча. Плътното им запушване става в резултат на кристализацията на материала. На практика с едно намазване се получава тройна защита.
Веднъж се образува плътен защитен слой с дебелина между 2 mm и 5 mm, покриващ изцяло защитаваната повърхност. Той е непроницаем за водата и сигурно възпрепятства нейното проникване, устойчив е и на разтворените във водата химически съединения.
Втората преграда по пътя на водата е изградената за около месец-два след нанасяне на материала дълбочинна защита чрез плътното запушване на капилярите вследствие на образуваните в тях неразтворими от водата кристали. Така изградената защита се превръща в неделима част на конструкцията и на практика не може да бъде механично нарушена.
Ако все пак и тази втора по пътя на влагата бариера бъде нарушена, материалът има свойството да я възстанови чрез последващо активизиране на процеса на образуване на нови кристали. По този начин от само себе си се затварят микропукнатини с широчина до 0,4 mm.
В разглеждания случай Ceresit CR 90 се нанася в два пласта с обща минимална дебелина 2,5 mm. Първият се нанася с четка, след това по продължение на фугата между балкона и стената се опъва хидроизолационна лента Ceresit CL 54. След около 3 часа, докато долният пласт е още влажен, се нанася във вид на тънкослойна шпакловка вторият пласт Ceresit CR 90. Плочите може да се лепят след изтичане на 72 часа от нанасянето на втория пласт хидроизолационен материал.
За предпочитане е плочите да се лепят с Ceresit CM 17 Super Flex, макар че е допустима употребата и на Ceresit CM 16 Flex.
Фугите между плочите се запълват с Ceresit CE 43. За уплътняване на фугите между настилката и бордюра от плочки върху стената, както и на евентуално оставената разширителна фуга в настилката, се използва Ceresit FT 101 Flex. Той също е съвсем нов иновационен материал на Henkel, който отлично запълва и уплътнява всякакви фуги и пукнатини, лепи широк спектър от използвани в строителството материали и е силно устойчив на атмосферните влияния. Той замества с превъзходство всички използвани досега със сходно предназначение материали на полиуретанова, силиконова или акрилна основа. Ceresit FT 101 Flex вече се използва и в системата за уплътняване на дограмата Ceresit WINTeQ (виж НС 1-2/2008).
При изпълнение на настилката на тераси, разположени над обитаеми помещения, освен наличието на топлоизолация, следва да се предвиди и допълнителна хидроизолация, което се залепва върху изпълнената с наклон циментова замазка. Това може да се направи пет дена след полагане на замазката. По-удобно решение е да се използва самозалепваща битумна мембрана, като по този начин се избягва заваряването по краищата с газова горелка. Нарязаните според необходимата дължина листове битумна мембрана с широчина 100 cm се разстилат и полагат така, че краищата им да се застъпват на широчина 8 cm. В това положение те се залепват един към друг чрез притискане с валяк. За да прилепне добре мушамата, основата предварително се грундира с подходящ битумен грунд. Той се нанася с четка и в зависимост от околната температура и влажност на въздуха трябва да се изчака 1 час и 7 дена, за да изсъхне.
Пластът битумна мушама изпълнява и ролята на паронепроницаема преграда за водните пари, които проникват откъм отопляваното помещение.
Върху пласта хидроизолационна мушама се разстила специална дренажна мрежеста материя. Препоръчва се също между хидроизолацията и дренажната материя да се постави и дебело полиетиленово фолио. Мрежестата материя служи за дренаж, който улеснява оттичането на евентуално проникналата през настилката и стигнала до хидроизолацията вода. За това обаче трябва да бъдат взети мерки тази вода да се извежда навън. Освен това дренажната материя служи и за разделител, който възпрепятства залепването на по-горния пласт към хидроизолацията. Това осигурява възможност целият многопластов слой над нея да се движи в резултат на термичното разширение, без това да поврежда хидроизолацията.
Над пласта топлоизолационни плочи се прави защитна армирана циментова замазка с типичната за случая дебелина – 45 mm. Върху нея се полага още един хидроизолационен пласт, този път изпълнен също с един от най-новите към момента материали Ceresit CR 166. Това е двукомпонентен материал, предназначен за изграждане на сигурна и трайна защита срещу въздействието на води, съдържащи агресивни химикали (основи и киселини). Той има висока остатъчна еластичност, използва се също така за запълване на пукнатини и повърхностно уплътняване на строителната конструкция. Подходящ е за прилагане на открито. Нанася се на два пласта с обща дебелина около 3 mm. Между първия и втория пласт се поставят уплътняващите ленти Ceresit CL 152 и маншети Ceresit CL 54, където това е необходимо. Плочите се лепят с Ceresit CM 17 Super Flex и се фугират с Ceresit CE 43. Където е необходимо, се уплътнява с Ceresit FT 101 Flex.